6.12.2011

Zapisano pod: miks — Samuel Friškič 6.12.2011 ob 12:30

Oglejte si Romska naselja v Prekmurju na večjem zemljevidu.

  • Share/Bookmark
30.10.2008

MERI’S IN DA HOUSE

Zapisano pod: miks — Samuel Friškič 30.10.2008 ob 15:21

Family Kohek-Friškič ima novega člana. V ponedeljek 27. 10. 2008 se nam je pridružila MERI. Stara je slab mesec dni.

Meri trenutno živi na Meri Street one v DDK. Danes gre na svoje prvo veliko potovanje – v Prekmurje.

Meri je ostala brez mamice in brez lastnikov. Našli so jo ob cesti in tako se je znašla na veterinarski ambulanti v Kopru. Domov sta jo vzela kolega Matej in Maja. Vendar se nista najbolj ujela s Heglom, tako da se je Meri že po nekaj dneh preselila (začasno) v sobo 136 – k nama z Majo…

  • Share/Bookmark
16.09.2008

Richard Wright R.I.P. – Every year is getting shorter…

Zapisano pod: miks — Samuel Friškič 16.09.2008 ob 13:34

Hitro in nenadno. Pri 65 letih je Ricka premagal rak.

Za vedno ostaja v mojem srcu. Je in bo košček moje male memorije.

Floydov nikoli več ne bomo slišali (skupaj)…

  • Share/Bookmark
5.09.2008

Zakaj nam prodajajo komaj zgrajeno univerzo!?

Zapisano pod: miks — Samuel Friškič 5.09.2008 ob 13:54

Pred kratkim je bilo na sodišču v Kopru objavljeno naslednje sporočilo:

Sodnica Asia BUTINAR

dne: 21.10.2008 soba št. 131 ob 10.00 uri, opr. št.: In 07/97, upnice MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper, ki ga zastopa odv. Igor Kocjančič, zoper dolžnika UNIVERZA NA PRIMORSKEM – UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, Koper, zaradi izterjave 3.038.662,29 EUR. Predmet prodaje so nepremčinine – poslovne stavbe v lasti dolžnika in sicer: ARMERIA na parcelni št. 730/2, vl. št. 1470 k.o. Koper in FORESTERIA na parcelni št. 730/3, vložek št. 1470 k.o. Koper Na nepremičninah ni stvarnih služnosti, ki bi jih bil dolžan prevzeti kupec. Vpisana je skupna hipoteka upnika iz predmetne izvršilne zadeve. Prodaja se bo opravila na prvi javni dražbi dne 21.10.2008 ob 10.00 uri v razpravni dvorani št.131. Okrajnega sodišča v Kopru, Ferrarska 9, Koper. Vrednost nepremičnine – poslovne stavbe Armeria znaša 3.403.574,00 EUR in vrednost nepremičnine – poslovne stavbe Foresteria znaša 2.672.186,00 EUR in je bila ugotovljena s sklepom tega sodišča z dne 14.05.2008.V primeru, če stranke s predlogom, ki mora biti vložen najmanj 8 dni pred dnevom dražbe, izkažejo za verjetno, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila, kar izkažejo s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine, bo dokončna vrednost nepremičnine z odredbo ugotovljena na prodajnem naroku. Ker gre za prvi prodajni narok, nepremičnina ne sme biti prodana pod ugotovljeno vrednostjo. Najnižji znesek za dvigovanje ponudb je 1.000 EUR. Kupec mora kupnino položiti najkasneje v roku 4 mesecev od dneva domika nepremičnine. Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, kar znaša 340.357,40 EUR za poslovno stavbo Armeria in 267.218,60 EUR za poslovno stavbo Foresteria.št. 01100-6950421640, skl. št. 00-1118-97-07, do dne 16.10.2008, ter na prodajnem naroku predložiti potrdilo o plačilu. Upnik je oproščen plačila varščine. Ogled nepremičnine je mogoč na posebno dovoljenje sodišča. Zahteve za ogled nepremičnine, je potrebno vložiti pisno, pri tem sodišču najkasneje do dne 12.09.2008. Ponudnik mora podati izjavo, ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena ZIZ. Izjavo bo sodišče vročilo upniku in dolžniku, ki ji lahko nasprotujeta v roku 30 dni. Vsak ponudnik mora varščino položiti pred pričetkom dražbe na račun sodišča

MVZT je na svoji spletni strani objavilo svoje stališče do omenjene dražbe in investicije nasploh:

“Vodstvo Univerze na Primorskem si je, kot je znano, privoščilo skrajno neodgovorno izvajanje investicije, ki bo terjalo okvirno dodatnih tri milijone in pol (3.500.000 €) evrov davkoplačevalskega denarja…

(Kaj naj si davkoplačevalci v tem primeru mislimo o odgovornem (beri: neogovornem) delu Ministrstva za obrambo in vlade RS pri trenutno najbolj vročem poslu s Patriami, kjer je investicija vrtoglavo poskočila za 50 milijonov (50.000.000 €)?!)

…Med drugim, kot navaja revizijsko poročilo, Univerza kot investitor ni zagotovila potrebne investicijske dokumentacije, kar bi morala storiti v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Zaradi tega so bili zoper vodstvo Univerze sproženi tudi ustrezni sodni postopki. Povsem jasno je, da za nastalo situacijo ni in ne more biti odgovorno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Slednje je kljub temu pristopilo k reševanju problema, in sicer še posebej zato, da sčasoma ne bi prišlo do negativnih vplivov na samo izvajanje študijskih programov.

Kot študenta me zanima predvsem smiselnost same investicije,kakor samega obstoja univerze na primorskem v primeru, da bo res prišlo do omenjene prodaje. Čemu torej sploh obstaja ta Univerza.

Medtem je vlada radodarno podprala oz. še vedno podpria novo sredozemsko univerzo, ki se je odprla na Primorskem, kljub temu, da je bilo pred leti večkrat slišati, da je že ena Univerza na Primorskem preveč (oz. da Slovenija ne rabi nove Univerze).

Kot študent se pravtako ne morem in se niti nočem vtikati v proceduralne posle in v podrobnosti omenjene investicije. A že kot laiku mi je lahko jasno, da Univerza ne bi mogla omen jene investicije izpeljati brez vednosti oz. soglasja ministrstva za visoko šolstvo (oz. države), ki je tudi lastnik oz. vrhovna inštanca vseh slovenskih univerz.

Zelo smešno pa je predvsem dejstvo po kaki ceni se obe univerzitetni nepremičnini prodajata. Foresterija je vredna vsega dobra 2 in pol milijona evrov. Ob predpostavki da se v Bližnji Luciji prodaja skromna stanovanjska hiša s pripadajočim zemljiščem za cca. 1,4 milijona evrov je cena Foresterije smešna. Če bi primorska univerza ne bila trn v peti sedanje oblasti bi ta znesek bil najverjetneje že davno poplačan (navsezadnje gre za vsoto, ki ni nič večja od povprečne provizije, ki je ustaljena praksa orožarskih poslov). Vendar, kot beremo na spletni strani ministrstva, le to pač ne bo odgovarjalo za primorsko univerzo. Seveda se ministrstvo na koncu izjave umije v lavorju, saj trdi, da je vseeno pristopilo k reševanju in to v imenu študentov (da ne bi trpel študijski program). Mladi bi temu rekli kratkomalo “bullshit”.  Oktobra nam namreč, kot študenti zvemo iz medijev (kar je zelo žalostno, glede na dejstvo da je univerza v celoti odvisna od svojih študentov) ali govoric, prodajajo sedež univerze, ter prostore naše Fakultete za humanistične študije. Če se torej Foresterija proda bomo ostali brez knjižnice, čitalnice, učilnice za GIS (geografski info sistem), računalniške učilnice, knjižnične in tehnične pisarne, večnamenskega prostora, kantine in univerzitetne knjigarne. Ministrstvo naj se ob tem resno vpraša, če taka “izguba” ne bo vplivala na izvajanje študijskih programov.

Bivša rektorica je menda pozvala študente k protestu, vendar se nas veliko sprašuje, kje je bil objavljen ta poziv.

Študentska akcija, ki bi morala že tako ali tako biti izvedena pred časom, vendar apatičnost študentov, ki že več let teče kot voda na mlin vodstvenih inštanc, otežkuje vsakršno mobilizacijo in udejstvovanje nekdaj motorja celotne družbe.

Glede na to da je novi predsednik Študetntske organizacije Slovenije študent UP in celo FHŠ, bi bil zdaj več kot pravi čas, da pozove svoje študente k protestu proti omenjeni dražbi in zdraham med univerzo in ministrstvom, katerih rezultate bomo v končni konsekvenci čutili zgolj študenti.

  • Share/Bookmark
6.08.2008

Roadtrip durch Deutschland; Part 5: Munchen

Zapisano pod: Aktualno, miks — Samuel Friškič 6.08.2008 ob 10:55

dsc01785.JPG

Am unsere letzte Wochenende in Deutschland gingen wir nach München. Mein Mitwohner hier in Fulda, der aus Műnchen kommt sagt: “München ist wie ein groses Dorf.” Und wenn bin ich nach München gekommen, sah ich da ist es wirklich so.

Inzwischen unsere Spanzierung hörten wir meisten Serbische, Kroatische und Turkische Sprache. Wir haben überhaupt kein bayerisches Dialekt gehört.

Wir gingen schon am ersten Abend durch alte Stadtmitte. Wir gingen zum Augustiner und danach in Irish Pub. Am samstag hatten wir zuerst eine Stadtfahrt mit Führung. Danach besuchten Maja und ich Universität, wo die Weisse Rose Stiftung Gedächtnisstätte ist. Aber leider war die Ausstellung geschlossen. Wirhaben nur Flugbläter drausen auf Geschwister Scholl Platz gesehen. Und zwei denkmale in die grosse Aula von Uni.

dsc01748.JPG dsc01838.JPG

Danach gingen wir zurück in die Stadtmitte. Wir haben in einen Stadtführer bemerkt, dass auf Marien Platz ist die grosste Buchladung Deutschlands. Da gibt man 6 Geschose mit Bücher. Aber wenn wir kamen in, weren wir ziemlich entauscht. Buchladung ist wirklich gross, aber da gibts nur komerzielle Bűcher ohne wissenschaftliche Literatur.

Von Buchladung gingen wir ins Dom und danach in die alte Piakothek. Pinakothek ist eine riese Gebäude. In zwei Geschose gibts man riesen Nummer von Kunstwerke. Aber Pinakothek sshließt schon um 18 Uhr. So mussten wir bald durch Sallen laufen. Wir schaften keine Werk von Duhrer zu sehen.

Am Abend gingen wir noc zur Hofbräu Kneipe. Nach zwei Maßen gingen wir ins Hostel, wo auch ein Kneipe ist. Wir waren noch ein bischen da, noch etwas Bier trunken und dann schlafen gingen.

  • Share/Bookmark
6.08.2008

Roadtrip durch Deutschland; Part 4: KZ Dachau und ein bischen über die deutsche “Errinerungspolitik”

Zapisano pod: izobraževanje, miks — Samuel Friškič 6.08.2008 ob 00:13

Letzten Sonntag, wenn wir sind züruck aus Munchen gefahren, haben wir ein wichtige Gedächtnisstaate (oder Denkstaate) von deutsche gesichlichte Trauma -Holocaust – Konzentrationslager Dachau besuchen. Dachau war nur eine von vielen Lagern die im Zeit des Nationsozialismus erbaut waren. Da waren verschidene Formen von Lagern. Dachau z. B. war Arbeitslager. Äußersten Lagern waren sogennanten Vernichtungslagern. Eine der grossten war Auschwitz-Birkenau.

Dachau war die erste lager in Nazi Deutschland. Im Jahren 1933-1945 uber 200,000 Leute waren verhaften.Űber 25,000 waren umbringen und danach verbrantt. Häftlinge in Dachau produzierten Waffenund Munizion für Vermacht.

     dsc01922.JPG

Auch viele Wissenschaftler stirben in KZ. Z.B. Geschichtler Marc Bloch, , Philosopher Walter Benjamin und viele andere. Auch franzözische soziologe Maurice Halbwachs ist im Kz LagerBuhenwald umgebracht. Halbwachs entwicklete und forschte Kollektive Gedächtnis, der Begrif oder Gesselschaftliche Konzept, der Nationalsozialisten wollten im KZ löschen. Nazis vernichteten Menschen wie Müll.

Solche Unvorstellbarre Unwesen sollen wir nie vergesen. Als Halbwachs hat gesagt, der Vergessen kann solche Ereignise zurűckbringen.

Künstler Horst Hoheinsel macht jedes Jahr im Januar ein Kunstlerisches Performans in Berlin. Er proiziert Bild von Auschwitzseingang auf Brandenburgentor. Diese Gegenteil zeigt auf Deutsche Triumf und Trauma, die in deutsche kollektive Gedächtniss tief verbindet sind.Sehr wichtige Forschern, die sich mit Errinerungskultur und kulturelle Gedächtnis beschäftigen, sind Jan und Aleida Assmann.

  • Share/Bookmark
5.08.2008

Roadtrip durch Deutschland; Part 6: Neuschwanstein (ist Dutschland)

Zapisano pod: miks — Samuel Friškič 5.08.2008 ob 23:28

Bevor wir nach Munchen gegangen sind, besuchten wir Sehenswürdigkeit allen Sehenswürdigkeiten – Schloss Neuschwanstein. Beide Schlossen, Neuschwanstein un Schwangau legen in sehr schönes Ort.

Wenn ich wirklich kritisch bin, kann ich sage:”Viel Lärm um nichts!” Nur viele Turisten und sehr wenig zu sehen. Schloss ist überhaupt nicht alt. Es war in zweite Hälfte 19. Jahrhunderts gebaut. Führungen sind sehr mehanisierende und künstliche. Und sie dauren nur 15 Minuten. Man kann aber alles mit Neuschwannsteinsbild auf kaufen.

Auf den Berg kann man auch mit der Kutsche fahren. Naturlich für 5 Euro. Und Talfahrt kostet weitere 3 Euro…

Ehrwürdige Ludwig hatte zu viel Geld. Das ist sicher… Und er leistete sich.

  • Share/Bookmark
5.08.2008

Roadtrip durch Deutschland; Part 4: Flensburg, Hamburg, Bremen und Köln

Zapisano pod: Aktualno, miks — Samuel Friškič 5.08.2008 ob 22:46

Maja und Ich haben unsere Aufenthalt in Deutschland für Besichtigung vieles Stadtes ausgenutzt. Weil wir am Nordsee fuhren, haben wir durch unsere Rückher im vier Grossstädte angehalten.

Schon wenn wir am Nordsee fuhren, anhalteten wir in Hamburg. Hafen ist unendlich gross. Wir sind vielleicht mehr als halbe Stunde von Ausfahrt bis Stadtmitte gefahren. Einpaar Teile von Stadt sehen wie moderne Venedig aus. Rathaus ist wunderbar. Man kann sofort sehen das Hamburg war und ist noch immer eine reiche Stadt, Zentrum von Transport, Ekonomie und Wirtschaft.

Wir haben auch in Flensburg angehalten. Wir haben ein sehr gutes Dönner gegessen. Flensburg ist nicht eine riesen grosse Stadt, aber Zentrum ist ganz hübsch. Nach Flensburg machten wir noch eine Stopp in Hamburg.

Am schonsten findeten wir Bremen. Altstadt ist sehr hübsch. Wir waren da nur kurzer Zeit aber durch unsere Spanzierung haben wir nur schone Architektur gesehen.

dsc01522.JPG

Köln gefil uns nicht. Das Dom ist außerordentlich gross und es ist auch sehr reichvoll mit Kunstarbeiten und Werken. Aber rundum sind nur moderne Gebäude (fast wie in Frankfurt). Ganze Stadt sieht wie eine Baustelle aus.

Wir bezahlten nur viel Geld fur Parkscheinen. Aber wir haben eine der grössten Weltsehenswürdigkeiten gesehen.

 

  • Share/Bookmark